ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം

രാവിലെ 11 മണിക്ക്‌ എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ ഹാൾ, തൊടുപുഴയിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ സ. വി. പി. ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചു. ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി സ. ജിജോ എം. തോമസ്‌ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ സ. കെ. പി. മേരി സമ്മേളനം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടന ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരുന്നു ഉത്ഘാടന പ്രസംഗം.

ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ. പി.ആർ. ഷാജി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും, സംസ്ഥാന നിർവ്വാഹകസമിതി അംഗം സ. ഹരിലാൽ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.  Continue reading