വ്യക്തിവിവരങ്ങളുടെ ചോർച്ചയും ജനാധിപത്യവും

ടി. ഗോപകുമാർ 
കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനി വൻതോതിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർത്തി എന്ന വാർത്തയുണ്ടാക്കിയ ആശങ്ക ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, വിശിഷ്യാ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ, അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരം ചോർത്തി, അതുവഴി അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അധികം പരിചയമുള്ളതല്ല. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗമോ  വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കുമേലുള്ള കടന്നാക്രമണമോ മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ ചുരുക്കിക്കാണാനാകില്ല. ആധുനികജനാധിപത്യസങ്കൽപ്പങ്ങളെയും അതിന്റെ ഭാവിയെത്തന്നെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധ്വംസകപ്രവൃത്തിയാണിത്. Continue reading