സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യം സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത്

അറിവിനെ കുത്തകയാക്കാൻ കമ്പോളശക്തികൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ, അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവത്കരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യം (DAKF) സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ മാർച്ച് 10 നു തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കും. തിരുവനന്തപുരം PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ രാവിലെ 10 ന് അഡ്വ.എ. സമ്പത്ത് എംപി., കൺവൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ പ്രസിഡന്റ് പ്രബീർ പുർകായസ്ഥയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി കിരൺ ചന്ദ്രയും സംസാരിക്കും. Continue reading